Історія України опорні конспекти 11 клас

Радянізація нових територій

Радянізація — це насадження в усіх сферах життя західноукраїнських земель нових, радянських порядків, радянського способу життя (націоналізації, колективізації, культурної революції), що супроводжувалися масовими репресіями, депортаціями, перебудова всіх сторін життя відповідно до вироблених за роки радянської влади зразків.

Уніфікація — перебудова і зведення різноманітних проявів життя в західноукраїнських землях до вироблених радянською владою єдиних зразків.

Депортація — примусове виселення населення з місць їхнього

постійного проживання без правових підстав.

Спочатку населення Західної України вітало прихід Червоної армії. Пояснювалося це тим, що Західна Україна була до цього напівколонією Польщі, існувало важке політичне, економічне і соціальне гноблення, жорстока експлуатація, масове безробіття, малоземелля і безземелля, напівкріпосницькі порядки на селі, безправ’я українців.

Почали запроваджуватися нові, радянські порядки

1. Було ліквідовано стару систему управління, впроваджувалася нова, радянська.

2. На західноукраїнські землі поширюється радянське законодавство.

3. Поляків — чиновників звільняли. На їх місце ставили або колишніх членів КПЗУ, або відряджених із радянської України працівників партійного, державного та господарського апарату. Було заарештовано 26 тис. польських урядовців, представників інтелігенції.

4. Націоналізовано 2 тис. промислових підприємств.

5. Поміщиків і заможних селян позбавляли землі, реманенту.

6. Радянська влада принесла з собою сталінський тоталітарний режим, почалися репресії, депортації.

7. Почав здійснюватися суворий контроль партійно-радянського керівництва за всіма сферами життя населення.

Негативні наслідки радянізації:

• розпущено українські політичні партії, а їхніх лідерів депортовано;

• відбувався жорсткий процес насильницької радянізації;

• ліквідовувалося багато кооперативів, а інші реорганізовували на радянський зразок;

• розпочалася насильницька колективізація, яка супроводжувалася масовими репресіями, депортацією тисяч селян до Сибіру. На 1 червня 1941 р. уже було 2,6 тис. колгоспів і в них об’єднано 140 тис. селянських господарств, створено 38 МТС;

• репресії здійснювали проти місцевої інтелігенції;

• протягом короткого часу в західному регіоні відкрили 25 в’язниць та дві внутрішні тюремні камери, що в десятки разів перевищувало ту кількість, що існувала в краї за часів польської окупації;

• з осені 1939 р. за політичними мотивами, зазвичай без суду і слідства, було репресовано 10% населення Західної України;

• розпочалася депортація (виселення) значної кількості жителів за межі України. Всього вислали до Сибіру 312 тис. сімей. До листопада 1940 р. з цих районів було вислано майже 1,2 млн осіб;

1. заборонено культурно-освітні організації, союзи, гуртки, заклади «Просвіти», Наукове товариство ім. Т. Шевченка, понад 80 різноманітних видань;

2. краєм керували люди з інших регіонів СРСР, які не розуміли місцевої специфіки, не володіли українською мовою;

3. утисків зазнавала греко-католицька церква: священиків зобов’язували мати спеціальні паспорти, викладання релігії у школі заборонялося, церковні землі конфісковували, а церкву обкладали високими податками;

4. нехтувалися місцеві особливості й традиції.

Позитивні наслідки радянізації

Деякі економічні та політичні заходи, що їх проводив новий режим, принесли населенню західноукраїнських земель значне покращення їхнього життя.

1. Сотні тисяч безземельних і малоземельних селян отримали понад 1 млн гектарів землі, значну кількість худоби та реманенту, що були конфісковані у поміщиків, монастирів та великих державних чиновників.

2. Ліквідовано безробіття, введено восьмигодинний робочий день, підвищилася заробітна плата робітників.

3. Реконструйовували наявні й будували нові підприємства, розвивалася виробнича кооперація.

4. Відкрито 184 лікарні, 492 амбулаторії та поліклініки, помітно поліпшилося медичне обслуговування.

5. Працювало 6900 шкіл, серед них 6 тис. з українською мовою навчання.

6. Введено безкоштовне навчання і медичне обслуговування.

7. Здійснювалася українізація вищої школи. Українська мова стала офіційною у Львівському університеті, в 1940 р. університету присвоєно ім’я І. Франка.

8. Пресу переведено на українську мову.

9. Широкого розмаху набула ліквідація неписьменності й малописьменності для дорослих (таких було понад чверть населення).

10.Діяло 15 вишів, зокрема й 2 університети, 13 театрів.

11.Надано житло в містах біднякам, які мешкали у підвалах.

Висновки

1. Об’єднання всіх українських земель у складі УРСР мало велике позитивне значення. Вперше за кілька століть своєї історії українці опинилися в межах однієї держави, хоча це було здійснено в умовах протистояння двох систем (гітлерівської і сталінської) та насильницькими методами зі зневажанням національної гідності, застосуванням масових репресій, з порушенням норм міжнародного права.

2. В економічному, політичному і культурному житті Західної України відбулися певні позитивні зрушення, але вони супроводжувалися знищенням багатьох невинних людей, поступовим укоріненням сталінського тоталітарного режиму.

3. Принесений на багнетах Червоної армії режим репресій остаточно переконав населення Західної України в тому, що його майбутнє не у входженні до СРСР, а в створенні самостійної незалежної соборної Української держави.