Історія України опорні конспекти 11 клас

Соціальне та економічне життя населення

1. Важке соціально-економічне життя в країні, панували занепад і економічна криза.

2. Потрібно було нагодувати, одягти людей, підняти їхній культурний рівень.

3. На селі катастрофічно не вистачало техніки, запчастин, пального.

4. У 1950 р. проведено укрупнення колгоспів і перетворення частини їх на радгоспи, що призвело в майбутньому до зростання і занепаду неперспективних сіл.

5. Особисте підсобне господарство колгоспників занепадало, бо було обкладено великими податками.

6. Заготівельні ціни на сільськогосподарську продукцію були низькими.

7. Вересневий пленум ЦК КПРС (1953 р.) дав оцінку тяжкого становища в сільському господарстві. Одначе вихід із цієї ситуації вбачався в удосконаленні наявної колгоспної системи.