Історія України опорні конспекти 11 клас

Тема 3. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (1953-1964 рр.)

СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ В СЕРЕДИНІ 50-Х РОКІВ

Внутрішньополітичне становище України на початку 50-х років

5 березня 1953 р. Помер Й. Сталін.

Березень — червень 1953 «Колективне керівництво» у складі: Г.Маленкова — Голови Ради Міністрів СРСР, усунений з цієї посади в 1955 році, яку обійняв М. Булганін,

М. Хрущова — Першого секретаря ЦК КПРС,

Л. Берії — очолював Міністерство внутрішніх справ і держбезпеку.

Під прикриттям розмов про створення «колективного керівництва» в партійно-державній верхівці точилася гостра боротьба за владу.

1. Л. Берія спробував захопити владу. Він намагався встановити повний контроль правоохоронних органів над партійними. В У країну було переведено найближчих помічників Л. Берії — генерал-полковника П.Мешика і генерал-лейтенанта С. Мільштейна, які обіймали посади відповідно міністра і заступника міністра внутрішніх справ.

2. Начальники обласних управлінь МВС отримали таємну вказівку встановити нагляд за роботою партійних органів. (Начальник львівського управління МВС генерал Т. Строкач піддав сумніву доцільність виконання такої директиви і доповів про це першому секретареві львівського обкому компартії З. Сердюку, який, своєю чергою, повідомив про це першому секретареві компартії України Л. Мельникову).

Л. Мельников після цього повідомлення не вжив ніяких заходів. За наказом Л. Берії Т. Строкача звільнили з роботи і відкликали до Москви.

Він зумів вручити наявні у нього матеріали першому секретареві ЦК КПРС М. С. Хрущову, які засвідчували намір Л. Берії та його прибічників в Україні.

Червень 1953 р. З посади першого секретаря ЦК КГ1(б)У було звільнено Л. Мельникова і на цю посаду обрано О. Кириченка (вперше українець за походженням таку високу посаду).

26 червня 1953 р. Л. Берію було заарештовано за звинуваченнями у шпигунстві й підготовці державного перевороту і таємно страчено.

Заарештовано міністра внутрішніх справ УРСР та його заступника. Т. Строкач став міністром МВС УРСР.

1955 р. З посади Голови Ради Міністрів СРСР звільнено Г. Маленкова і призначено на цю посаду М. Булганіна.

Вихідці з України обійняли провідні посади в союзному керівництві

Тривала робота М. Хрущова в Україні у попередні роки зумовила те, що найближче його оточення формувалося з осіб, які разом з ним працювали в республіці.

1. Р. Малиновський, А. Гречко, К. Москаленко досягли високого рангу Маршала Радянського Союзу, а два попередні згодом стали міністрами оборони СРСР.

2. В. Семичастний обійняв пост голови союзного КДБ

3. О. Кириченко, М. Підгорний, Д. Полянський, П. Шелест ввійшли до складу Політбюро ЦК КПРС.

Наприкінці 50-х років М. Хрущов зосередив у своїх руках величезну владу, обійнявши у 1958 р. ще одну посаду - Голови Ради Міністрів СРСР.

Ще через кілька років відновив практику одноосібного керівництва.