Історія України опорні конспекти 11 клас

СТАЛІНІЗМ

Кінець 40-х — початок 50-х років характеризувався зміцненням сталінського режиму.

Сталінізм — різновид тоталітаризму.

Тоталітаризм — політичний режим і система державної влади з використанням насильницьких засобів у процесі управління суспільством, всеосяжним тотальним контролем держави над суспільством, повним підпорядкуванням людини політичній владі, в якому немає політичного плюралізму і демократичних свобод, обмежено політичні права всього населення.

Характерні ознаки сталінізму

1. Культ особи Й. Сталіна.

2. Зміцнення режиму абсолютної влади Й. Сталіна, встановлення ним необмежених повноважень.

3. Монополія більшовицької партії на владу, яка виконувала волю Й.Сталіна.

4. Повне підпорядкування державі всіх суспільних інститутів, зокрема й церкви. Сувора централізація.

5. Свавілля бюрократичного апарату.

6. Підпорядкування Й. Сталіну і під його контролем усьому централізованому партійно-бюрократичному апаратові всіх сфер суспільного життя.

7. Відокремлення влади та її апарату від суспільства.

8. Повний контроль партійної бюрократії, яка повністю зрослася з державним апаратом, над економікою країни.

9. Знищення приватної власності.

10. Підпорядкування природного, економічного та людського потенціалу інтересам центрального уряду та особисто Й. Сталінові.

11. Монополія однієї партії та однієї особи на засоби масової інформації.

12. Наявність лише однієї офіційної ідеології для суспільства — марксизму-ленінізму, де основним носієм цієї ідеології виступала єдина більшовицька партія на чолі з Й. Сталіним.

13. Відсутність легальної опозиції, нетерпимість до інакомислення.

14. Знищення демократичних інститутів (ради і громадські організації фактично перетворилися на придаток владних структур).

15. Створення потужного репресивного апарату, їх всевладдя.

16. Пошук «ворогів народу», масовий терор.

17. Політика денаціоналізації союзних республік, перетворення культури народів СРСР на придаток до культури російського народу.

18. Нехтування нормами права, закону, повна відсутність прав і свобод громадян.

19. Відчуження людини від влади і держави. Незахищеність, безсилля громадян перед політичною владою.

20. Загибель ідеалів честі, совісті, справедливості, добра, заохочування негідницьких діянь, доносів і наклепів.

21. Внутрішня та зовнішня агресивність, жертвами якої ставали цілі народи.