Історія України опорні конспекти 11 клас

Становище творчої інтелігенції

1. У повоєнний час посилювалася активність українських діячів культури, письменників, публіцистів, науковців.

Причини:

• вони зробили вагомий вклад у перемогу над гітлерівською Німеччиною;

• завершилося формування території України. Фактично в межах УРСР відбулося об’єднання українських земель;

• Україна вийшла на міжнародну арену;

• зростала економічна і політична роль республіки в Радянському Союзі;

• ширилися патріотичні почуття, почуття національної гідності, особистої значимості у відродженні патріотичних прагнень суспільства.

2. Утім ідеологічна ситуація середини 40-х — початку 50-х років негативно позначилася на розвитку літератури і мистецтва.

3. Багатьох представників творчої інтелігенції у повоєнний час було позбавлено можливості творчо працювати.

4. Проти української інтелігенції здійснювали репресії — закривали журнали, забороняли твори, арештовували талановитих письменників, художників, композиторів.

Висновки

Культурне життя УРСР у післявоєнний період було складним і суперечливим.

Культурному поступу заважала атмосфера ідеологічної нетерпимості, гоніння на творчий пошук, постійні переслідування інакомислячих.

Особливо великої жорстокості морально-політичний тиск на творчу інтелігенцію набув у 1947 р. під час перебування на посаді першого секретаря ЦК КП України ставленика Й. Сталіна Л. Кагановича.