Історія України опорні конспекти 11 клас

Література

1. За умов тоталітаризму українська література повоєнного часу зазнавала великого ідеологічного тиску, що призвело до деформації, яка проявлялась у відступі їхніх представників від правдивого відображення дійсності й надмірному вихвалянні «батька і вчителя» Й. Сталіна. Таким творам були притаманні удаваний пафос, політична кон’юнктура, неправдивість, брак художньої цінності. Усі митці зобов’язані були творити в рамках так званого соціалістичного реалізму.

2. Л. Каганович розгорнув бурхливу діяльність з боротьби з «українським буржуазним націоналізмом», жертвами якої стали А. Малишко, П. Панч, М. Рильський, Ю. Яновський, В. Сосюра, Остап Вишня та інші.

3. Незважаючи на важкі умови праці, українські письменники створили високохудожні твори:

«Прапороносці» О. Гончара,

«Велика рідня» М. Стельмаха,

«Київські оповідання» Ю. Яновського,

гумористичні оповідання Остапа Вишні.