Історія України опорні конспекти 11 клас

Наука

1. Відновлювалася робота науково-дослідних установ, зростала їх кількість з 267 до 462, зміцнювалися науково-технічна база, науковий потенціал.

2. Провідною науковою установою залишалася Академія наук УРСР на чолі з О. Палладіним.

3. З’явилися нові, сучасні установи — інститути: радіофізики та електроніки — у Харкові, машинознавства та автоматики — у Львові, металофізики, металокераміки, спецсплавів — у Києві тощо.

4. Вчені працювали в таких перспективних галузях науки, як атомна і теоретична фізика, металофізика тощо.

5. 1946 р. Пуск першого в республіці експериментального атомного реактора.

6. 1948-1950 pp. Виготовлення в Києві першої в Європі цифрової обчислювальної машини під керівництвом С. Лебедєва.

7. Учені Інституту електрозварювання АН У PCP удосконалили і запропонували для масового впровадження у виробництво автомати зварювання металу під флюсом. Нову технологію було застосовано під час спорудження газопроводу Дашава — Київ, де 80% стиків труб зварено цим способом.

8. Досягнення науки й техніки запроваджувалися насамперед у галузі воєнного виробництва.

9. Українські вчені зробили вагомий внесок у розвиток ядерної фізики, кібернетики, ракетобудування, космонавтики.