Історія України опорні конспекти 11 клас

Позитивні зміни в західних областях України

1. Побудовано заводи-гіганти:

Жидачівський паперовий комбінат (найбільший у Європі), Калуський хімічний комбінат, автобусний завод у Львові,

заводи автонавантажувачів, кінескопів, телевізорів у Львові тощо.

2. У 1945-1946 рр. у Львові стали до ладу електроламповий, інструментальний заводи, завод сільськогосподарських машин.

3. У 1949 р. в західних областях України вже діяло 2500 великих і середніх промислових підприємств.

4. Виникли такі галузі промисловості, як металообробна, швейна, трикотажна, машинобудівна, приладобудування.

5. На повну потужність запрацювали і нарощували можливості заводи лісопильної та деревообробної промисловості.

6. Здійснено реконструкцію старих заводів і фабрик.

7. Швидкими темпами зростала чисельність промислових робітників.

Чисельність робітників за роки повоєнної п’ятирічки зросла у 7 разів, а валова продукція промисловості — у 10 разів.

8. Організовувалися геологорозвідувальні роботи щодо пошуку нових запасів нафти, газу, а також інших сировинних і мінеральних ресурсів (вугілля, сірки, мінеральних вод).

9. У 1948 р. завершено будівництво найпотужнішого в ті часи в СРСР та Європі магістрального газопроводу Дашава-Київ.

10. Розширилася мережа початкової, середньої та вищої освіти, велась активна боротьба з неграмотністю. Початковою освітою було охоплено всіх дітей шкільного віку. Чисельність учнів 5-10 класів збільшилася майже у 3 рази.

У 1950 р. в Західній Україні діяло 25 вищих навчальних закладів (зокрема три університети), в яких навчалося 34 тис. студентів, було відкрито 110 спеціальних навчальних закладів, у яких навчалося 29 тис. учнів.

11. У 1945 р. вперше в історії Закарпаття відкрито університет.

12. Розвивалася мережа медичних закладів, населенню надавалася безоплатна медична допомога.