Історія України опорні конспекти 11 клас

РАДЯНІЗАЦІЯ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

Відновлення політики радянізації в західних областях України

Після війни в західних областях України було відновлено політику радянізації.

1. Здійснювалася індустріалізація:

• реконструкція та вдосконалення нафтогазової та лісозаготівельної промисловості;

• розвиток машинобудівної, металообробної, приладобудівної та інших галузей;

• з 1949 р. у Львівсько-Волинському вугільному басейні розпочалося шахтне будівництво;

• у 1950 р. було відкрито найбільше в СРСР Роздольське родовище сірки;

• форсована індустріалізація, що супроводжувалася повільним розвитком харчової, легкої та інших галузей промисловості, які виробляли товари для людей.

2. Колективізація (охопила 93% господарств):

• великі маєтки було конфісковано;

• землю передавали безземельним і малоземельним селянам, а через короткий час проводилася їх колективізація;

• організовували політвідділи МТС;

• застосовували примусові методи — шантаж, залякування, депортації тощо;

• суцільна колективізація почала здійснюватися з 1948 р.;

• до середини 1950 р. в 7190 колгоспах було об’єднано 98% селянських господарств.

3. Для забезпечення радянізації Західної України широко залучалися працівники партійно-комсомольського, державного апаратів, службовці правоохоронних органів державної безпеки, культури, освіти з інших районів СРСР, переважно зі Східної України. Лише до сільських шкіл Західної України було направлено 44 тис. вчителів, на підприємства — 20 тис. кваліфікованих робітників, чимало інженерно-технічних працівників, спеціалістів сільського господарства.

4. Майже всі посади в керівництві обіймали вихідці з інших регіонів країни.

У 1946 р. місцеві мешканці становили лише 13% номенклатури.

З 532 голів колгоспів 296 були приїжджими зі східних областей України.

Серед секретарів обкомів і міськкомів лише 11 % працівників були місцевими жителями, серед завідувачів відділів обкомів і міськкомів їх було 8%.

5. У західних областях України створювалася мережа більшовицьких і комсомольських організацій, формувалися професійні спілки, які були під контролем держави.

6. Посилювалися репресії, депортації західноукраїнського населення до віддалених районів СРСР.

До східних районів СРСР у 1946-1947 pp. було депортовано близько 500 тис. західних українців, переважно сільського населення (65 906 родин). Тривало «розкуркулення» і виселення середняків. На схід було виселено 200 тис. «співучасників бандерівських угруповань».

7. Повоєнне розмежування кордонів супроводжувалося переміщенням великої кількості населення.

8. Насаджувалася комуністична ідеологія.

9. Посилився процес русифікації.

10. Ліквідовано Українську греко-католицьку церкву

(березень 1946 p.).