Історія України опорні конспекти 11 клас

Відбудовчі процеси у господарстві

Березень 1946 р. Верховна Рада СРСР затвердила четвертий п’ятирічний план відбудови й розвитку народного господарства на 1946-1950 рр.

Серпень 1946 р. Верховна Рада УРСР схвалила п’ятирічний план відбудови й розвитку народного господарства республіки на 1946-1950 рр.

1. Цей план спирався на характерну особливість тоталітарної системи: можливість розпоряджатися ресурсами без огляду на потреби людей, а на власний розсуд і не несучи ніякої відповідальності за ухвалення неправильних рішень.

2. Він передбачав відбудувати розорені райони, підняти промисловість і сільське господарство, відродити культурно-освітню сферу, діяльність наукових установ і навчальних закладів.

3. Обсяг капіталовкладень за п’ятирічку в 3 рази перевищував фінансування всіх попередніх трьох п’ятирічок.

4. Основні капіталовкладення направляли у важку промисловість, на яку було спрямовано 88% усіх капіталовкладень у промисловість.

Розвиток важкої промисловості відбувався за рахунок сільського господарства, легкої та харчової промисловості, виробництва товарів споживання, розвитку науки, культури, соціальної сфери, що асигнувалися за так званим залишковим принципом.

5. Пріоритетними галузями народного господарства було визнано:

вугільну промисловість, електроенергетику, металургійну промисловість, машинобудування, транспорт.

6. У сільське господарство вкладалося лише 7% загального обсягу асигнувань, у легку промисловість — 12%.

7. Значні кошти вкладали в розвиток військово-промислового комплексу.

8. З Уралу, Далекого Сходу, Поволжя та інших регіонів в Україну надходили техніка, устаткування, направляли фахівців.

9. Державна політика щодо сільського господарства була скерована на форсування виробництва сільськогосподарської продукції, необхідної для забезпечення фабрик і заводів сировиною, населення міст — продовольством, а також для покриття імпортних потреб країн Східної Європи, хоча це досягалося ціною важкої, ручної, безплатної праці селян.

10. Традиційними були заходи й методи реалізації виконання плану:

• мобілізаційно-пропагандистська штурмовщина;

• «соціалістичні змагання»;

• «директиви»;

• «зустрічні плани» тощо.

Підсумки виконання 4-го п’ятирічного плану розвитку народного господарства

1. Темпи відбудови народного господарства були високими:

• навесні 1947 р. Дніпрогес дав перший струм;

• відновилися довоєнні потужності Зуєвської, Харківської, Одеської та інших великих теплових електростанцій;

• піднялися з руїн «Запоріжсталь», «Азовсталь», машинобудівні підприємства Києва, Харкова та інших міст;

• у 1948 р. здано в експлуатацію найбільший на той час в СРСР і в Європі газопровід Дашава — Київ;

• обсяг валової продукції промисловості України збільшився в 4,5 разу й перевищував рівень 1940 р. на 15%;

• стали до ладу 22 доменні, 43 мартенівські печі, 45 прокатних станів, 130 шахт, до 1950 р. відновили роботу 104 машинобудівні заводи;

• на кінець п’ятирічки Україна виробляла чавуну, сталі, кам’яного вугілля стільки само, як у довоєнний час, а з виробництва прокату, чорних металів, продукції машинобудування, електроенергії, залізної руди значно перевищувала цей рівень;

• утім легка промисловість розвивалася слабко і у 1950 р. вона сягала лише 80% довоєнного рівня;

• занедбаність легкої та харчової промисловості призвела до значного дефіциту багатьох товарів: продовольства, взуття, одягу.

2. Обсяг валової продукції промисловості всієї України на кінець 1950 р. збільшився у 4,4 разу і перевищив рівень 1940 р. на 15% у вартісних показниках (проте довоєнного рівня за фізичними обсягами було досягнуто лише у п’ятій п’ятирічці (1951-1955 pp.)).

3. Промисловий потенціал республіки поповнився низкою нових підприємств, було засновано нові галузі промисловості — автомобільну, радіотехнічну.