Історія України опорні конспекти 11 клас

Внутрішньополітичне та економічне становище республіки

Внутрішньополітичне становище республіки

1. Після визволення території України від німецько-фашистських загарбників відновлювалися:

• командно-адміністративні методи управління;

• державна соціалістична власність;

• панування колгоспно-радгоспної системи в сільському господарстві;

• повна відсутність економічної зацікавленості працівників у розвитку виробництва;

• тотальний ідеологічний контроль.

2. В Україні відновилися репресії.

3. У 1946, 1947, 1948 роках відбулися перші післявоєнні вибори до Рад.

Вибори були безальтернативними і мали формальний характер.

4. Досить складним залишається внутрішньополітичне становище в західних регіонах України, де з поверненням радянської влади з небаченою силою розгорнулася боротьба з ОУН - УПА. Насадження тоталітарного режиму, прискорена радянізація західних областей після вигнання німців, масові репресії проти місцевого населення, депортації призвели до масового супротиву радянській владі.

Економічне становище республіки

1. Україна лежала в руїнах.

Стояли зруйновані «Запоріжсталь», «Азовсталь», Маріупольський металургійний завод, Макіївський завод ім. С. Кірова, гордість перших п’ятирічок — Дніпрогес, шахти Донецького вугільного басейну.

2. Вивезені на схід у роки війни промислові підприємства було вирішено не повертати в Україну. З України евакуйовано 550 промислових підприємств, а повернулося лише 150.

3. Союзний уряд не надав Україні достатніх коштів, необхідного обладнання і транспорту.

Союзне керівництво виділило на відбудову 24% загальної суми в 75 млрд крб, призначених на відбудову всіх радянських територій, а матеріальні збитки України в роки війни становили 42% загальних збитків СРСР.

4. Різко скоротилася чисельність людських ресурсів. Демографічні втрати протягом червня 1941р. — вересня 1945 р. становили більш як 22% загальної кількості населення.

5. Гостро бракувало кваліфікованих кадрів. Погіршився якісний склад робітничого класу, адже чимало кваліфікованих робітників загинуло.

Становище в сільському господарстві республіки

1. Було малопродуктивним, з низькою врожайністю культур.

2. Була недостатня матеріальна зацікавленість трудящих у розвитку колгоспного виробництва.

3. У західних областях України проводилася насильницька колективізація.

4. Низькі заготівельні ціни на продукцію сільського господарства.

5. Командно-бюрократична система управління й планування.