Історія України опорні конспекти 11 клас

Україна в ООН та міжнародних організаціях

1944 р. У Москві почали обговорюватися питання про розширення прав союзних республік у сфері міжнародних відносин.

Було створено Народний комісаріат закордонних справ УРСР на чолі з Д.Мануїльським, а 1946 р. назву було змінено на Міністерство закордонних справ.

Мета відновлення зовнішньополітичної діяльності України

1. Посилити вплив СРСР на світову політику. Створити додатковий орган для здійснення прорадянської зовнішньополітичної лінії керівників СРСР.

2. Боротьба СРСР за голоси, а значить і вплив в ООН — одна із головних причин відновлення прав зовнішнього представництва України.

3. Це була серйозна пропагандистська акція, що мала переконати всіх в СРСР і за кордоном у реальному існуванні української державності й суверенітету, щоб заспокоїти громадськість, стурбовану безправ’ям союзних республік.

4. Щоб нейтралізувати активність і дії національно-визвольних сил, які боролися за відродження Української державності, щоб не було підтримки цієї боротьби.

5. Щоб розколоти українську діаспору в західних країнах.

Україна разом з Білорусією була включена до складу 47 країн — засновників ООН.

6 травня 1945 р. Українська делегація (очолив народний комісар закордонних справ УРСР Д. Мануїльський) прибула до Сан-Франциско на установчу конференцію ООН і активно долучилася до роботи. Д. Мануїльський очолив Перший комітет конференції, що мав підготувати текст преамбули (вступу) і першого розділу статуту «Цілі та принципи міжнародної організації».

Таким чином, Україна брала участь у розробленні та прийнятті статуту ООН. Україна:

• підписала Декларацію про заснування ООН;

• підписала й ратифікувала статут ООН;

• взяла участь у головних комітетах і комісіях ООН.

1945 р. Україна член постійної комісії ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

1946 р. Україну було включено до складу Економічної і Соціальної рад.

1948-1949 рр. Україна — непостійний член Ради Безпеки ООН.

1946-1947 рр. Представники України на чолі з міністром закордонних справ республіки Д. Мануїльським брали участь у Паризькій мирній конференції з питань роззброєння і підписання мирних договорів із колишніми союзниками нацистської Німеччини.

1947 р. У Києві після кількадесятирічної перерви відкрилося перше представництво іншої держави — консульство Польської Народної Республіки.

1948 р. Україна брала участь у роботі Дунайської конференції, на якій обговорювалося питання режиму торгового судноплавства на Дунаї. Було підписано міжнародну Конвенцію про режим судноплавства недунайських держав — США, Великої Британії та Франції. Незважаючи на те, що УРСР мала прямий вихід до Дунаю, вона не була обрана до складу Дунайської комісії. Москва вважала це недоцільним, а українська делегація не наважилася на протест. Цю історичну несправедливість було ліквідовано лише у 1990 р.

У перші повоєнні роки Україна була представлена в 20 міжнародних організаціях і уклала 65 міждержавних угод.

Висновки

1. Формально за У країною визнавалося право на самостійні міжародні відносини, але фактично своєї незалежної зовнішньої політики вона не мала.

2. Вся дипломатична діяльність УРСР здійснювалася в жорстких рамках міжнародної політики СРСР під наглядом відповідних загальносоюзних структур.