Історія України опорні конспекти 11 клас

Переміщення населення внаслідок урегулювання кордонів

9 вересня 1944 р. Укладення між урядом УРСР і Польським комітетом національного визволення Люблінської угоди, згідно з якою частина українських земель (Холмщина, Лемківщина, Надсяння, частина Підляшшя) з населенням майже 800 тис. українців передавалися Польщі. Таким чином сталінське керівництво намагалося підтримати прорадянський польський уряд та залагодити негативне ставлення польського населення до радянської влади через події 1939 р.

Прийнято рішення про взаємну евакуацію українського населення з території Польщі до УРСР і польського — з України до Польщі.

1944-1946 рр. 800 тис. — 1 млн поляків, а також євреїв та українців, які визнали себе поляками, переселилися до Польщі з Галичини, Волині, Рівненщини.

З Польщі до УРСР було переселено понад 520 тис. українців.