Історія України опорні конспекти 11 клас

Поняття та терміни

«Відлига» — певний відхід від суворої та жорстокої сталінської системи і спроби реформування її у напрямку модернізації і лібералізації (тривала у 1953-1964 рр.).

Гласність — можливість отримання правдивої інформації про те, що відбувається у країні та світі, пом’якшення цензури, можливість критики державних і партійних органів, можливість писати і знати правду, не боячись наслідків, можливість дізнатися про історичне минуле свого народу, відкрити людям те, що від них приховували.

Дефіцит — перевищення видатків над прибутками.

Дисидентство — виступ проти існуючого державного ладу чи загальноприйнятих норм певної країни, протистояння офіційній ідеології й політиці.

«Жданівщина» — політика масових репресій проти творчої інтелігенції, яка здійснювалася наприкінці 40-х — на початку 50-х років XX ст.

Застій — системна криза радянського ладу, що поширилася на всі сфери життя — політику, економіку, ідеологію, соціальні відносини, культуру (тривав у 1965-1985 рр.).

Інфляція — переповнення сфери грошового обігу масою паперових грошей унаслідок надмірного їх випуску, що зумовлює знецінення їх, зростання цін на предмети першої потреби, зниження валютного курсу, падіння реальної заробітної плати.

Космополітизм — ідеологія, яка проповідує байдуже ставлення до свого народу, до своєї Батьківщини, відмову від національних традицій і культур, патріотизму, заперечує державний і національний суверенітет.

Лисенківщина — переслідування вчених-генетиків, розгром генетики, що надовго загальмувало розвиток цього напрямку. Назва походить від прізвища Т. Лисенка, який на сесії Всесоюзної академії сільськогосподарських наук виступив проти розвитку генетики.

«Новий порядок» — встановлення фашистами свого порядку на окупованій території, щоб забезпечити продовольством, матеріальними і людськими ресурсами потреби фашистів, вивільнити території від українського населення знищенням, депортацією та вивезенням на роботу до Німеччини для арійської раси та сприяти колонізації українських земель німецькими переселенцями.

Номенклатура — верхівка партійно-державного й господарського апарату, забезпечена всіма матеріальними благами і відгороджена від мільйонів людей різноманітними привілеями.

Операція «Вісла» — переселення українських і змішаних українсько-польських сімей з Надсяння, Лемківщини, Холмщини і Підляшшя і поселення їх у так званих повернутих західних землях і північних районах Польщі з обов’язковим розпорошенням серед польського населення.

План «Ост» — гітлерівський план, який передбачав перетворення України на колоніальну країну, аграрно-сировинний придаток, «життєвий простір» для колонізації представниками «вищої раси».

Плюралізм — різноманітність поглядів.

Поліетнічна держава — держава, яка складається з багатьох народів і національностей.

Полікультурність — гармонійне і справедливе об’єднання в суспільстві різних культур етнічних і релігійних груп, які впливають одна на одну й взаємозбагачуються.

«Політична реабілітація» — поновлення в правах політичних в’язнів, повернення доброго імені, колишньої репутації.

Правозахисник — людина, яка виступає за дотримання державою основних прав і свобод людини.

Приватизація — перехід державної або муніципальної власності в приватну власність з метою залучення іноземних інвестицій, створення умов для розвитку ринкової економіки.

Раднаргоспи — територіальні органи управління, створені замість міністерств у період проведення реформ М. Хрущова, щоб наблизити управління до виробництва.

Розвинений соціалізм — утопічне твердження про побудову в СРСР високорозвиненого суспільства як важливої ланки до побудови комуністичного суспільства — суспільства загальної рівності і справедливості. Висновок про те, що нібито в СРСР побудовано розвинений соціалізм, зробив Л. Брежнєв у своїй доповіді у 1970 р. та на XXIV з’їзді КПРС у 1971 р.

Рух Опору — антифашистський рух народних мас, що розгорнувся на території України під час її окупації.

Самвидав — форма поширення ідей представників опозиційного руху, які свої твори тиражували на друкарських машинках, переписували і передавали з рук у руки.

Урбанізація — кількісне збільшення міст, розвиток міст, міського господарства, збільшення чисельності міського населення, переміщення сільського населення в міста, долучення їх до цінностей міського життя, до міського побуту.

«Шістдесятники» — люди нового політичного, творчого та естетичного мислення, борці за гуманізм, за свободу самовираження, носії нових думок, поглядів і почуттів, відмінних від офіційних, стали ядром духовної опозиції в Україні.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст