Історія України опорні конспекти 11 клас

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Зовнішня політика — це політика, згідно з якою регулюються взаємовідносини між державами і народами на міжнародній арені.

Зовнішня політика тісно пов’язана з внутрішньою та відображає характер державного й суспільного устрою, економічні й політичні цілі держави.

Сутність зовнішньої політики України на сучасному етапі полягає в спроможності:

• обстоювати національні інтереси;

• зміцнювати міжнародну безпеку.

Україна виступає на міжнародній арені як без’ядерна, позаблокова держава, яка прагне дотримуватися принципів і норм міжнародного права.

На сьогодні Україна визнана більшістю країн світу, має торговельні відносини з 176 державами світу.