Історія України опорні конспекти 11 клас

Взаємовідносини державної влади та релігійних конфесій

Державна влада у взаєминах з релігійними конфесіями керується такими документами:

1. Статтею 4 Акта проголошення незалежності України

(від 24 серпня 1991 р.), в якій усім громадянам України було гарантовано право сповідувати свою релігію.

2. Законом України «Про свободу совісті й релігійних організацій» (1991р.).

3. Конституцією України (стаття 35).

Церкву й релігійні організації в Україні відокремлено від держави, а школу від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова.

Держава передає вірянам відібрані раніше храми, культові цінності, виділяє земельні ділянки під будівництво храмів, надає податкові пільги тощо.