Історія України опорні конспекти 11 клас

Екологічні проблеми початку XXI ст.

Головними екологічними проблема для України є:

1. Енергетична.

Внаслідок значного подорожчання енергоносіїв (нафти і газу) перед Україною постало завдання впровадження енергозберігаючих технологій та використання екологічно чистіших і дешевших альтернативних видів енергії — атомної, сонячної, вітрової тощо.

2. В Україні надзвичайно висока розорюваність ґрунтів (найбільший показник у світі) призвела до посилення ерозійних процесів.

Щороку внаслідок вітрової та водної ерозії Україна втрачає від 5 до 25 кубічних метрів з гектара найродючіших ґрунтів.

Внаслідок непродуманої меліорації в Україні зіпсовано 60% наших чорноземів.

3. Велика забрудненість в Україні ґрунтів, вод, повітря. Через зношеність 75% водогонів незадовільною стала якість питної води.

4. Нищать природу: недосконале виробництво, зростання кількості транспорту, створення штучних водойм тощо.

5. Проблема забезпечення Україною не лише себе продовольством, а й багатьох країн світу. В Україні є для цього необхідні умови: родючі чорноземи, трудові ресурси. Необхідно підвищувати продуктивність сільського господарства, вкладаючи значні кошти у розвиток сільського господарства, розвиваючи сучасні технології.

6. Потрібно реалізувати розвиток суспільства і зростання добробуту народу, підвищення якості його життя, бо здоров’я, фізична та розумова сила народу є запорукою його економічного життя.

Розв’язання екологічних проблем в Україні неможливе без:

• розроблення заходів, спрямованих на стабілізацію і зменшення забруднення довкілля;

• припинення деградації природних ландшафтів та відновлення їх;

• раціонального використання й охорони природних ресурсів;

• розроблення природоохоронних і ресурсозберігаючих технологій;

• визнання правильності ідей сучасних філософів, що людина розумна XXI ст. виявилася не здатною подолати всілякі кризи життя (зокрема й глобальні), тому на зміну їй повинна прийти людина духовна;

• розуміння того, що охорона природи повинна стати моральною категорією і користуватися пріоритетом за будь-яких політичних ситуацій.

Що необхідно зробити?

• Встановити дієвий контроль над використанням природних ресурсів.

• Не допускати подальшого забруднення природного довкілля.

• Створювати безвідходне виробництво із замкнутим циклом.

• Створити екологічно безпечні технології та засоби транспорту.

• Шукати екологічно чисті та безпечні джерела енергії.

• Вести велику природоохоронну, оздоровчу роботу.

• Виділяти достатню кількість коштів на природоохоронні роботи та енергозберігаючі технології.