Історія України опорні конспекти 11 клас

Міжнародне співробітництво у сфері охорони довкілля

Створено всесвітні й регіональні організації з охорони довкілля. Їх налічується понад 200.

Провідною є спеціалізована установа — Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), яка покликана координувати й частково фінансувати дії держав у цій діяльності.

Важливу роль під час розроблення екологічної політики відіграє обмін інформацією різних держав. Створено міжнародну довідкову систему джерел інформації довкілля — ІНФОРТЕРРА.

Екологічні проблеми міжнародного характеру покликаний розв’язувати також Міжнародний союз з охорони природи та природних ресурсів. Саме він видає так звану Червону книгу, в яку вносять рідкісні й такі, що зникають, види живих організмів, які потребують охорони.

Розв’язання екологічних проблем в Україні неможливе без тісного співробітництва України з іншими державами та міжнародними організаціями, зокрема й названими вище.

Україна співпрацює з багатьма міжнародними організаціями, насамперед ООН та ЮНЕСКО. Вона здійснює кроки з входження в загальноєвропейську та світову системи екологічної безпеки.

Враховуючи досвід розвинених держав, екологічна політика України повинна діяти на основі науково обґрунтованої системи захисту природи, основними напрямами якої є:

• використання очисних споруд, зокрема й біологічних;

• добір і вирощування рослин, які поглинають забруднювальні частинки;

• створення маловідходних і безвідходних технологій виробництва;

• використання здатності природи до самоочищення.