Історія України опорні конспекти 11 клас

СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Екологічна проблема — одна з найскладніших в Україні. Важка екологічна ситуація склалася ще за існування СРСР.

Уміст шкідливих викидів у атмосферу наприкінці 80-х років перевершив допустимі норми: на один квадратний метр їх припадало в 6,7-7,3 разу більше, ніж загалом по СРСР.

1. Відбувається нераціональне використання природних ресурсів, які ведуть до негативних наслідків для життя людини (забруднення земель, водних ресурсів, вирубування лісів тощо).

2. Ґрунти України зазнали значних змін унаслідок нерозумної діяльності людей. Якщо 100 років тому вміст гумусу в чорноземах становив 10-14%, то на початку 90-х років — 3-5%. На орних землях спостерігається водна ерозія, яка відбувається на 33,6% загальної площі сільськогосподарських угідь.

3. Щороку 600 млн тонн землі змивають води рік і морів і до 3 тис. га землі руйнується ярами.

4. Щороку в атмосферу викидається 17 млн тонн шкідливих речовин.

5. У 21 місті України, де проживають 22% населення країни, забрудненість повітря в 15 разів перевищує гранично допустимі норми.

6. Відбувається забруднення довкілля відходами виробництва.

7. Відбувається забруднення поверхневих і підземних вод. У водойми України потрапляють стічні води промислових підприємств і міст, змиті з полів добрива й отрутохімікати.

8. Гостро постала проблема Дніпра. Щорічно у Дніпро потрапляє 8 млн тонн забруднених речовин, внаслідок чого майже п’ята частина населення України постачається водою, що не відповідає санітарним нормам.

9. Зростає створення штучних (синтетичних) матеріалів, яких природа сама переробляти не може.

10. Україна перенасичена підприємствами з відсталими шкідливими технологіями.

11. Особливої гостроти екологічні проблеми досягають у густонаселених та індустріальних районах.

12. Відбувається неконтрольоване накопичення шкідливих відходів, зокрема і з-за кордону, які забруднюють землю, повітря, воду.

13. Останніми роками в Україні відбуваються численні природні катаклізми:

• велика повінь у Закарпатті у листопаді 1998 р., внаслідок якої загинуло 18 людей, зруйновано 2655 будинків, а 2800 будівель потребували капітального ремонту. Завдано збитків на 584 млн грн, а збитки населення становили 57 млн грн:

• у квітні 1999 р. в с. Костинці Чернівецької області стався величезний зсув на площі 5 кв. км, який знищив 40 житлових будинків і частково зруйнував 65;

• у 1999 р. в багатьох районах Закарпаття значних руйнувань завдала повінь;

• у багатьох областях України (Херсонській, Миколаївській, Луганській тощо) відбувається підняття ґрунтових вод, що завдає значних збитків населенню;

• використання хімічних речовин у сільському господарстві (гербіцидів, пестицидів тощо), які негативно впливають на здоров'я людини;

• у 2005 р. відбувалися численні лісові пожежі в Криму та інших областях України, які завдали значних збитків лісовому господарству.

14. Внаслідок зростання екологічних проблем може виникнути екологічна катастрофа — цілковите порушення екологічної рівноваги в природних живих системах, що виникає внаслідок прямого чи непрямого впливу діяльності людини.

15. В Україні слабка база охорони природи та недостатнє фінансування природоохоронних заходів.