Історія України опорні конспекти 11 клас

Досягнення і проблеми української культури на початку XXI ст.

Досягнення української культури

1. З’явилися нові форми засобів інформації та зв’язку, нові форми та жанри мистецтва.

2. Розширюються можливості взаємозбагачення культур на основі загальнолюдських цінностей.

3. Повертаються в Україну твори, книгозібрання, архіви й інші культурні та духовні цінності, які з різних причин було вивезено з України за кордон.

4. Активним у мистецтві є процес пошуку нових форм, різноманітних жанрів та засобів образотворчої діяльності. Для мистецтва характерний модернізм у різних його формах, стилях і напрямах.

Завдання, які постали перед українською культурою:

• втілити в життя концепцію національної школи;

• забезпечити підготовку кадрів національної інтелігенції на світовому рівні;

• розширити мережу національних театрів, мистецьких і культурно-освітніх закладів;

• збільшити періодичні видання й тиражі книжок українською мовою, а також мовами національних меншин, які проживають в Україні;

• необхідно відмовитися від залишкового принципу фінансування культури.

Проблеми розвитку культури

1. В Україну ринула низькопробна масова культура, яка пропагує

жорстокість, насильство, порнографію, бездуховність, секс тощо.

2. Зменшується державне фінансування на культуру, освіту.

3. Зменшується чисельність студентів, які навчатимуться на бюджетній основі, що призведе до неможливості здобувати освіту дітям із сімей з низькими доходами.

4. Відбувається падіння моральності — знецінення сім’ї, нації, почуття гідності, терпимості до іншої думки.

5. Характерна зростаюча бездуховність.

6. Тривожна тенденція склалася з книговидавництвом українською мовою (всього 27% усього книжкового видання).