Історія України опорні конспекти 11 клас

Вища освіта

1. Запроваджено можливість навчання на контрактній основі.

2. Розширено спектр спеціальностей.

3. Понад 20 навчальних закладів освіти мають статус національних.

4. Введено двоступеневу систему вищої освіти — бакалавр, магістр.

5. За темпами зростання фахівців особливо виділяють економічні й юридичні фахи.

6. Навчальний процес у вишах забезпечують 169 тис. викладачів.

7. Виші стають автономнішими у своїй діяльності.

8. З 2005 р. вищі навчальні заклади долучилися до Болонського процесу.

Негативні тенденції розвитку освіти

1. Недостатнє фінансування освіти, а в бюджеті на 2011 р. скорочення його.

2. Низький матеріально-технічний і науково-методичний рівень забезпечення школи.

3. Низький рівень життя вчителя, падіння престижу педагогічної діяльності.

4. Багато вчителів та викладачів вищих навчальних закладів пішли в інші сфери господарства.

5. Багато шкіл в аварійному стані, особливо в сільській місцевості.

6. Відбувається закриття багатьох шкіл.

7. Доступ до Інтернету мають незначна кількість учнів у сільській місцевості.

8. Парламент не прийняв закон про меценатство, який може суттєво покращити становище у сфері культури та освіти, хоча відповідний законопроект було розроблено ще у 2004 р.