Історія України опорні конспекти 11 клас

Модернізація національної системи освіти

1999 р. Прийнято Закон «Про загальну середню освіту». Школу визначено як основу духовного розвитку держави.

1. Сучасна система освіти представлена різноманітними типами шкіл і навчальних закладів (коледжів, гімназій, ліцеїв, колегіумів).

2. Зростає кількість шкіл з українською мовою навчання.

3. Посилюється увага держави до освітніх закладів з пріоритетним вивченням окремих предметів (створення спеціалізованих шкіл).

4. Почали відкриватися недержавні навчальні заклади.

5. Здійснюється поглиблене вивчення іноземних мов з молодших класів.

6. Поступова комп’ютеризація освіти.

7. Значна увага приділялася вивченню української історії, культури, народознавства.

8. Здійснено перехід на 12-бальну систему оцінювання знань і досягнень учнів, застосування тестової системи оцінювання знань.

9. Запроваджено зовнішнє незалежне тестування для випускників, щоб запобігти корупції під час вступу до вишів.

10. Зроблено деякі кроки до гуманізації освіти.

11. Актуальними стали завдання зі створення електронних підручників і методичних журналів, електронних бібліотек тощо.