Історія України опорні конспекти 11 клас

Соціальна диференціація суспільства

Для соціальної структури України характерне розшарування суспільства.

1. Зростає кількість великих підприємців.

У перші роки незалежності на повну силу працювали механізми незаконного збагачення, що дали можливість формуватися олігархічному капіталу.

5% населення України розпоряджаються більше ніж 50% доходів держави.

2. «Багатими» в багатьох випадках ставали завдяки не підприємницькій діяльності, а маніпулюванням державною власністю, ресурсами, спекуляції, злочинній діяльності, корупції, «тінізацїї» економіки тощо.

На сьогодні «тіньовий» обіг поза банківським обліком становить більше ніж 40% національного доходу.

3. Значно поглибилася майнова диференціація суспільства між найбагатшими і значним прошарком незаможних. Доходи 10% багатшої частини стосовно 10% нижчої у десятки, а то й сотні разів більші, тоді як у розвинених країн цей показник від 5,5 до 8-9 разів.

4. Формується клас середніх і дрібних підприємців.

В Україні формування «середнього класу» — гаранта стабільності в суспільстві — проходить повільно.

5. Є групи людей, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю.

6. На селі відбувається процес формування фермерства.

7. Є дрібні селяни — власники.

8. Якісних змін зазнає робоча сила, виникає необхідність підвищення її кваліфікації, не вистачає висококваліфікованих робітників багатьох спеціальностей.