Історія України опорні конспекти 11 клас

Включення населення у ринкові відносини

Зростала частка малих підприємств у виробництві внутрішнього валового продукту, але вона і на сьогодні залишається незначною.

Повільно зростає середній клас, а кількість фермерських господарств у сільському господарстві навіть зменшилася.

Головними для більшості населення в Україні залишаються бідність, низькі зарплати й пенсії, неефективна система соціальної допомоги, безробіття.

Високий рівень інфляції спричиняє масове незадоволення населення.

Влітку 2010 р. в Україні було 2 млн безробітних. Плани створення робочих місць не виконувалися.

З 2009 р. знизилися закупівельні ціни на цукровий буряк, молоко, пшеницю. Неодноразово під стінами Верховної Ради проводилися акції протесту працівників села, які намагалися привернути увагу до проблем агропромислового комплексу та ситуації на ринку паливно-мастильних матеріалів. 150 цукрових заводів і 890 спиртзаводів було завантажено лише наполовину, селяни «виживали» завдяки пенсіям і продажу молока.