Історія України опорні конспекти 11 клас

Фінансова система України

1. 18 листопада 1992 р. Україна вийшла з «рубльової» зони, увівши в обіг тимчасовий купоно-карбованець.

2. Прийнято Закон України «Про банки і банкову діяльність», оскільки банки є важливим елементом ринкової інфраструктури.

Згідно з цим законом в Україні почали діяти такі банки:

Національний банк України, який є центральним банком держави, здійснює державну політику у сфері грошового обігу, кредитування, зміцнення грошової одиниці, визначає її курс відносно валют інших держав. Має монопольне право на випуск грошей в обіг, зберігає резервні фонди грошових знаків, дорогоцінних металів, інших державних цінностей.

Зростання інфляції і цін на сучасному етапі вимагає від Національного банку виваженої державної політики, неемісійних джерел покриття дефіциту бюджету, здійснення контролю за грошовою масою в країні.

Комерційні банки — кредитно-фінансові установи, що створювалися для залучення особистих заощаджень громадян, підприємств та організацій, надання кредитів і позик за умови їх повернення.

Наприкінці XX ст. в Україні було зареєстровано 203 комерційні банки, 1350 інвестиційних компаній та фондів, 2250 аудиторських фірм, 290 страхових компаній, 340 бірж, 390 кредитних спілок.

Утім значне зростання мережі комерційних банків відбувалося стихійно, без належної законодавчої бази та необхідного контролю з боку Національного банку.

3. У 1994 р. було видано укази Президента України:

«Про вдосконалення валютного врегулювання»,

«Про заходи забезпечення валютного контролю»,

«Про грошову реформу в Україні (25 серпня 1996р.).

В обігу з’явилася нова національна валюта — гривня, яка залишалася досить стабільною.

4. Фінансова система України формується на підставі Закону України «Про фінансову систему України». Цей закон не є досконалим і час від часу до нього вносять зміни.

Фінансова система України складається з таких компонентів:

Фінансів підприємств, установ, організацій, які поділяються на фінанси виробничої сфери і невиробничої сфери. Держава шукала кошти і постійно вводила нові податки для підприємців, що призводило до згортання виробничої та комерційної діяльності або «тінізації» економіки.

Державних фінансів, які мають складниками: державний бюджет, позабюджетні фонди і державний кредит.

Фінансів страхування, які складаються з соціального, особистого та майнового страхування. На часі питання про страхову медицину, про пенсійне страхування, про накопичення коштів окремими громадянами на власних пенсійних рахунках, а тому необхідна відповідна законодавча база для реформування медицини, пенсійного забезпечення тощо.

Фінансів населення. Внаслідок втрати довіри людей фінанси більшості населення ще перебувають на руках, не працюють на економіку України. Останнім часом зростає довіра населення до банків, депозитні рахунки за 2010 р. зросли на 8 млрд гривень, більшого значення набуває використання грошей населення.

Фінансова система — сукупність різних сфер фінансових відносин, у процесі яких утворюються й розподіляються фонди грошей.

Наприкінці серпня 1998 р. валютно-фінансова система України переживала чималі труднощі, пов’язані з падінням російського рубля, але ця криза не набула спустошливого характеру, як у Росії.

У 1996 р. згідно із Законом «Про державну податкову службу в Україні» створено податкову службу.