Історія України опорні конспекти 11 клас

Найважливіші принципи Конституції України

1. Суверенітет — незалежність держави, що полягає в праві її вирішувати самостійно всі внутрішні й зовнішні політичні проблеми без втручання інших держав.

2. Незалежність — самовизначення української нації, недоторканність і неподільність території, непорушність кордонів, економічна самостійність, самостійна зовнішня політика.

3. Демократизм — виборність органів вищої влади та місцевого самоврядування, участь народу в розв’язанні державних справ, гарантування прав і свобод людини. Демократія — «уряд народу, з народу і для народу»(Авраам Лінкольн).

4. Соціальна держава — держава, в основі якої лежить принцип «держава для людини, а не людина для держави», яка дбає про підвищення матеріального й духовного життя народу, служить усьому суспільству, сприяє розвиткові всіх сфер життя. Основним обов’язком діяльності держави є утвердження і забезпечення прав і свобод людини.

5. Правова держава — держава, в якій втілюється в життя принцип панування права і закону, панує високий авторитет закону в суспільстві, існує загальна повага до нього, рівна відповідальність усіх членів суспільства перед законом. Усі рішення державних органів і посадових осіб ухвалюються лише на основі закону з дотриманням його вимог. Основною умовою функціонування правової держави є дотримання чинної конституції та законів.

6. Поділ влади — державна влада в Україні здійснюється на засадах поділу її на законодавчу, виконавчу і судову гілки.