Історія України опорні конспекти 11 клас

Значення прийняття Конституції України

1. Прийняття Конституції України — важливий етап утвердження української державності, розбудови демократичної, правової держави. Означає поступовий перехід до конституційного демократизму, регулювання всіх сфер життя в Україні лише на основі права.

2. Конституція закріпила правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність.

3. Вона стала гарантом незалежності, знаряддям реформаторської розбудови держави, є важливим кроком уперед у забезпеченні прав людини і громадянина в Україні.

4. Вона створила необхідні умови для діяльності державних структур і відносин між ними, стала механізмом конструктивної взаємодії всіх гілок влади в інтересах всебічного розвитку і зміцнення України.

5. Створила нові засади для утвердження стабільності в країні, морально-психологічної єдності народу, піднесення його духовності.

6. Створила передумови для того, щоб функціонування й розвиток держави та суспільства не залежали від політичної орієнтації окремих партій чи окремих діячів.

7. Утвердила міжнародний авторитет України на світовій арені, стала засобом створення сприятливого інвестиційного клімату для всього господарського механізму.

8. У свідомості людей остаточно утвердилася ідея власної державності.