Історія України опорні конспекти 11 клас

Конституція України (1996)

Зі здобуттям незалежності в Україні пожвавився конституційний процес.

Конституційний процес — процес розроблення й прийняття

Конституції держави.

Потрібно було забезпечити становлення й розвиток правової системи держави, утвердження законності й правопорядку в суспільстві, виховання правової свідомості та формування політичної культури населення.

Відразу після здобуття Україною незалежності й самостійності постало питання про ухвалення конституції України — Основного закону, який закріпив би нові суспільно-політичні зміни, що сталися в нашій країні.

Згідно з Законом України «Про правонаступництво України» до схвалення Конституції України на її території діяла Конституція Української PCP 1978 p., до якої було внесено близько 200 поправок і доповнень, дію окремих розділів зупинено, з’явилися нові розділи і положення про Президента, Автономну Республіку Крим, Конституційний Суд тощо.

У 1992-1993 pp. було розроблено два варіанти Конституції України. Верховна Рада не затвердила жодного з них.

У листопаді 1994 р. Верховна Рада України затвердила новий склад Конституційної комісії, співголовами якої стали Президент Л. Кучма та голова Верховної Ради О. Мороз. Утворення її започаткувало новий етап конституційного процесу в Україні. Робота Конституційної комісії через протистояння гілок влади та боротьбу політичних сил була непродуктивною.

Влітку 1995 р. законодавча та виконавча гілки влади спромоглися дійти компромісу, що було зафіксовано в Конституційному договорі — угоді між Верховною Радою та Президентом України про розподіл повноважень —«Про основні засади організації та функціонування державної влади та місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття Конституції України», укладеному 8 червня 1995 р.

Одночасно з дією цього договору тривала робота над Конституцією, до якої було залучено кращі наукові сили.

28 червня 1996 р. Верховна Рада в ході багатьох дискусій прийняла Конституцію України — Основний закон нашої суверенної держави (проголосувало 315 депутатів).

День 28 червня в Україні відзначають як державне свято.