Історія України опорні конспекти 11 клас

Проблеми розбудови української державності

1. Непідготовленість українського суспільства до державотворчих процесів.

2. Не було чіткої концепції державотворення.

3. Незавершеність розподілу функцій між законодавчою, виконавчою і судовою гілками влади, незбалансованість їхніх повноважень, серйозні суперечки між ними.

4. Слабка правова основа державного будівництва, її непослідовність, уповільненість, постійна політична боротьба навколо законодавства.

5. Не було механізмів реалізації законів, часто законодавчі акти суперечать один одному.

6. Значною перешкодою на шляху розгортання державотворчих процесів було те, що в суспільстві, політичних партіях і рухах не було згоди про те, яке суспільство ми будуємо.

7. Не розроблено і не сформульовано української національної ідеї, яка стала б загальновизнаною.

8. Великий супротив консервативних і реакційних сил у суспільстві, слабкість національно-демократичних сил.

9. Головні проблеми державного будівництва розв’язували надто повільно, не було чітко розписано повноважень законодавчої, виконавчої гілок влади, які діяли неефективно.

10. Не встановлено чіткого розмежування центру і регіонів. Залишалося протистояння рад та органів виконавчої влади з місцевими державними адміністраціями.

11. Значно зросла армія чиновників.

12. Політичні партії не відігравали «цементуючої ролі державотворення». В їхній діяльності не було єдності з основних питань розбудови незалежної Української держави.

13. Не створено незалежної судової системи.

14. Запровадження парламентської системи в суспільстві, якому не вистачало передумов демократії — міцного середнього класу, усталених морально-етичних підвалин, поваги до закону — призвело до беззаконня, зловживань у сфері приватизації, анархії, майже повної втрати авторитету трьох гілок влади (особливо судової та правоохоронної).