Історія України опорні конспекти 11 клас

Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

ДЕРЖАВОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ

Особливості розбудови законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні

Відбувалося формування трьох гілок влади — законодавчої, виконавчої, судової.

Верховна Рада України — єдиний орган законодавчої влади. Її обирають один раз на чотири роки у складі 450 народних депутатів. Це парламентський орган, який відображає настрої, політичні прагнення, рівень свідомості й культури нашого суспільства.

Верховна Рада може вносити зміни до Конституції України, приймати закони, затверджувати Державний бюджет тощо.

Створення системи законодавства — це головне завдання законотворення. Система законодавства ґрунтувалася на національному і міжнародному досвіді.

Вищим органом виконавчої влади є уряд — Кабінет Міністрів, а робочими органами — міністерства, відомства і державні комітети.

Кабінет Міністрів забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики, політики в сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, економічної безпеки і природокористування.

На місцях органом виконавчої влади є місцеві державні адміністрації.

Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Визначено основні засади судочинства: рівність усіх перед законом і судом, забезпечення доведеності вини, змагальність сторін, забезпечення обвинуваченому права на захист, гласність судового процесу.

Конституційний Суд у той час іще не було затверджено. Контроль за дотриманням законодавства покладено на Генеральну Прокуратуру України.

Державотворчі процеси

Протягом 1991 р. — лютого 1992 р. Україна здобула всі основні

атрибути державності.

1. 8 жовтня 1991 р. Набув чинності Закон «Про громадянство України».

Він визначав громадянство як невід’ємне право людини, якого ніхто не може бути позбавлений, як і права змінити громадянство.

Громадянство було надано всім, хто проживав на території України, не був громадянином іншої держави й не заперечував проти цього.

2. Формувалися прикордонна і митна служби України. Встановлено недоторканність кордонів, регламентування їх режиму, порядку охорони, перетину. Верховна Рада прийняла Закони:

«Про державний кордон України» (4 листопада 1991 р.),

«Про прикордонні війська України»,

• видано указ Президента України Кравчука «Про утворення державного митного комітету України» (12 грудня 1991 р.).

3. 6 грудня 1991 р. Прийнято Закон «Про Збройні сили України».

Закон започаткував процес розбудови армії як важливої ознаки держави та гарантії її захисту. Відповідно до Закону більшість військових на території України склали присягу на вірність українському народові. Інші дістали можливість перейти на службу до будь-якої іншої армії або звільнитися в запас.

4. Прийнято Державну символіку України.

Державну символіку України становлять гімн, герб і прапор, які мають давні історичні традиції. Офіційне визнання національної символіки відбувалося у складній політичній боротьбі. 4 вересня 1991 р. після тривалого голосування у Верховній Раді національний синьо-жовтий прапор урочисто підняли над будинком парламенту. Лише у січні 1992 р. його затвердили як Державний Прапор.

15 січня 1992 р. Затверджено мелодію гімну композитора М. Вербицького, написаного 1863 р. на слова П. Чубинського «Ще не вмерла України ні слава, ні воля».

19 лютого 1992 р. Затверджено тризуб як Малий герб держави — головний елемент майбутнього Великого державного герба України.

5. Для розбудови держави велике значення має створення власної грошової одиниці. Спершу було введено купони з 10 січня 1992 р., а з вересня 1996 р. — гривню.