Історія України опорні конспекти 11 клас

Наслідки розпаду СРСР для України

1. Україна здобула незалежність без кровопролиття.

2. Підтримка більшістю колишніх комуністів ідеї незалежності України і їх намагання залишитися при владі.

3. Визнання незалежності України багатьма державами світу (протягом грудня 1991 р. незалежну Україну визнало 68 держав).

4. Перехід України до розбудови власної державності.

Висновки

• Події, що призвели до розпаду СРСР, вважають національно-демократичними революціями.

• Революційні події в Україні відбувалися мирно, без кровопролиття.

• Перед Україною постали нові завдання:

- у політичній сфері — ліквідувати інститути тоталітаризму, здійснити державотворчі процеси, поглибити демократизацію суспільства;

- в економічній — ліквідувати командно-адміністративну систему управління, здійснити перехід до ринкової економіки;

- у соціальній — проголосити, що не людина існує для держави, а держава для людини, захищати найважливіші цінності людини — життя, честь, гідність, добробут;

- у гуманітарній сфері — перейти від класових, ідеологічних стереотипів до гуманістичних цінностей;

- у міжнародній сфері — перейти від міжнародної конфронтації, яку здійснював СРСР, до широкого міжнародного взаємовигідного співробітництва та інтеграції.