Історія України опорні конспекти 11 клас

Наслідки перебудови

1. Ліквідовано тоталітарний режим у СРСР, припинено гегемонію КПРС у політичному житті.

2. Сформувалася багатопартійна система, реально почав діяти плюралізм думок і мислення.

3. Відбувся розпад СРСР і виникнення на його території самостійних незалежних держав.

4. Розвалилася планова економіка, командно-адміністративна система і створилися реальні умови для переходу до ринкової економіки.

5. Припинилися гонка озброєння, «холодна війна», перестав існувати Варшавський договір, розвалилася світова соціалістична система, змінилося співвідношення сил на міжнародній арені.