Історія України опорні конспекти 11 клас

Декларація про державний суверенітет України

(прийнята Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 р.)

Український парламент з ініціативи Демократичного блоку абсолютною більшістю голосів («за» — 255 народних депутатів, проти — 4) прийняв Декларацію про державний суверенітет України.

Передумови прийняття Декларації

1. Настрої народних мас, прагнення їх до самостійності.

2. Великодержавна політика імперського центру, що завжди ігнорувала інтереси союзних республік.

3. Дальше поглиблення економічної кризи.

4. Складання в Україні багатопартійності, створення нових політичних організацій та спілок.

5. Приклад Російської Федерації, народні депутати якої проголосили державний суверенітет РРФСР.

Декларація про державний суверенітет складалася з Преамбули й 10 розділів.

У Преамбулі зазначалося, що «виражаючи волю народу України, прагнучи створити демократичне суспільство, виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод людини, визначаючи необхідність побудови правової держави, маючи на меті утвердити суверенітет і самоврядування народу України, Верховна Рада УРСР проголосила державний суверенітет України».

Дано визначення поняття «Державний суверенітет України»:

«Державний суверенітет України — верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах».

I розділ «Самовизначення української нації»

Визначалися витоки суверенної національної Української держави, вказувалося на її невід’ємне право на самовизначення в наявних кордонах.

II розділ «Народовладдя»

Вказано, що єдиним джерелом державної влади в республіці є народ України. Проголошено основні засади народовладдя як прямої демократії, так і через народних депутатів різних рівнів і що від імені всього народу має право виступати Верховна Рада України.

III розділ «Державна влада»

Вказувалося про те, що з моменту прийняття Декларації Україна є самостійною у вирішенні всіх питань свого життя і що державна влада в республіці здійснюється за принципом поділу на законодавчу, виконавчу та судову гілки.

IV розділ «Громадянство Української PCP»

Щодо громадянства УРСР було прийнято компромісне формулювання: «Українська PCP має своє громадянство і гарантує кожному громадянину право на збереження громадянства СРСР». Але прийнято важливе положення, що громадяни всіх національностей становлять народ України.

V розділ «Територіальне верховенство»

Вказано, що до компетенції України входять територіальний устрій, використання території, порядок використання природних ресурсів. Територія України є неподільною і не може бути замінена і використана без її дозволу.

VI розділ «Економічна самостійність»

Проголошувалося, що земля, її надра, водні та інші природні ресурси, весь економічний та науково-технічний потенціал, створений на території України, є власністю її народу, матеріальною основою суверенітету республіки і використовується

з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб України.

VII розділ «Екологічна безпека»

Україна самостійно встановлює порядок охорони природи на території республіки, гарантії екологічної безпеки і національного природокористування.

VIII розділ «Культурний розвиток»

Україна перебирає до своєї компетенції питання науки, освіти, культурного і духовного розвитку української нації, а також гарантує право вільного розвитку всім національностям, що проживають на території республіки.

IX розділ «Зовнішня і внутрішня безпека»

Наголошувалося на тому, що зовнішня політика України є демократичною і миролюбною, що вона має право на власні Збройні Сили, внутрішні війська та органи державної безпеки і що в майбутньому має намір стати нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти, не набувати ядерної зброї.

X розділ «Міжнародні відносини»

Верховна Рада наголосила, що Україна як суб’єкт міжнародного права сама здійснює зовнішню політику, веде безпосередні зносини з іншими державами через установлення з ними дипломатичних відносин.

Значення Декларації

1. Суть і зміст Декларації засвідчили про фактичну відмову України від участі у підготуванні нового союзного договору.

2. Вперше за роки радянської влади було проголошено про повноту влади республіки на її території.

3. Взято курс на мирний шлях відновлення Української незалежної держави.

4. Декларація стала основою нового законодавства У країни.

5. Закладено принципи українського державотворення.

6. Склала правовий фундамент для визначення позиції України щодо укладання міжнародних договорів.

Декларація — офіційне проголошення державою, партією, міжнародними, міждержавними організаціями основних принципів.

Декларація про державний суверенітет України — законодавчий документ, ухвалений Верховною Радою України 16 липня 1990 p., що проголошував державний суверенітет республіки в складі СРСР.