Історія України опорні конспекти 11 клас

Формування національних громадських організацій і об’єднань

1987 р. В Україні почали виникати неформальні організації (політичні клуби).

Неформальними називали організації, які виникали без узгодження з владою:

• у Києві створено Український культурологічний клуб;

• у Львові створено «Товариство Лева»;

• в Одесі створено «Народний союз сприяння перебудові».

7 грудня 1987 р. У Львові створено Українську асоціацію незалежної творчої інтелігенції (УАНТІ). Її заснували М. Руденко, Є. Сверстюк, І. Світличний, М. Осадчий, О. Заливаха та інші. Членами цієї організації стали ті поети, художники, журналісти, яких переслідувала офіційна влада. Друкованим органом асоціації став журнал «Кафедра», перший номер якого вийшов на початку 1988 року.

Початок 1988 р. Відновила роботу Українська Гельсінська спілка (УГС), яка проголошувала необхідність створення суверенної України і захист громадянських прав особистості. УГС стала популярною і на початку 1990 року налічувала 1,5 тис. членів, мала відділення майже в усіх областях України, представництва в Москві та Прибалтиці, а також за кордоном.

1989 р. Реформація почалася «знизу», з боку народних мас. Відбувалася поляризація суспільних сил, почали формуватися нові політичні партії, зароджувався реальний політичний плюралізм, різко зросло значення національного питання.

Лютий 1989 р. Відбулася установча конференція Товариства української мови ім. Т. Г. Шевченка (очолив Д. Павличко). У 1991 році Товариство перейменовано на Всесоюзне товариство «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка, яке очолив П. Мовчан.

Травень 1989 р. Відбулася республіканська конференція Українського історико-просвітнього товариства «Меморіал», на чолі якого став Л.Танюк. Однією з перших акцій товариства став міжнародний симпозіум «Голодомор 1932-1933 рр. в Україні», проведений у вересні 1990 р. разом з іншими організаціями.

Жовтень 1989 р. Створено екологічну організацію «Зелений світ» (очолив Ю. Щербак).

Грудень 1989 р. Створено Спілку незалежної української молоді (СНУМ) та Українську студентську спілку (УСС).

1989 р. У Києві засновано Всеукраїнське товариство репресованих. Очолив його колишній політичний в’язень, кандидат філософських наук Євген Пронюк.

1991 р. Розпочалося видання часопису Всеукраїнського товариства репресованих «Зона».

Висновки

• Зростання неформальних, самодіяльних організацій становило серйозну конкуренцію КПРС.

• У червні 1989 р. неформальних організацій було 47 тис., серед них 6957 суспільно-політичних.