Історія України опорні конспекти 11 клас

Причини невдач економічних реформ

1. Відсутність послідовної, науково обґрунтованої стратегії розвитку.

2. Непослідовність у здійсненні реформ.

3. Прагнення поєднати командно-адміністративну і ринкову моделі управління економікою.

4. Відсутність компетентних керівників у проведенні реформ.

5. Гальмування реформ консервативними силами у керівництві.

6. Засилля воєнно-промислового комплексу, відсутність необхідних програм його реформування і переорієнтації на випуск товарів для народу.

Висновки

1. Проголошена 1987 р. господарська реформа обмежувалася реорганізацією управління, а не передбачала значних змін у виробничих відносинах.

2. Економічний застій середини 80-х років у другій половині цих років так і не змінився прискоренням і економічним зростанням. Безсистемна, без чітких планів перебудова вела до розвалу народного господарства, до руйнування економічних зв’язків між республіками. Народне господарство стало розбалансованим, що спричинило хаос у відносинах між підприємствами, галузями, республіками.

3. Радикальна економічна реформа не змогла подолати опору тоталітарної системи.

4. Продовжувалося різке падіння виробництва, відбувся сплеск інфляції, загострилися соціальні проблеми.