Історія України опорні конспекти 11 клас

Рівень життя населення

1. Внаслідок деякої самостійності промислових підприємств зріс фонд заробітної плати, що уможливило зростання заробітної плати.

2. Гроші не забезпечувалися товарами, а тому знецінилися, виник значний дефіцит.

3. Товари виробляли низької якості.

4. Гострою залишалася житлова проблема.

5. Різко зросли ціни на товари першої необхідності, зросла спекуляція.

6. Зростала інфляція, збільшувався дефіцит державного бюджету, що призвело до зростання бартерних обмінів.

7. Загострилася продовольча проблема у країні, що спричинило зростання соціальної напруженості.

8. Червень 1985 р. Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про боротьбу з алкоголізмом та його негативними наслідками».

Активно проводиться антиалкогольна кампанія, яка призвела до:

• дефіциту бюджету (до бюджету не надійшло 13 млрд крб);

• інфляції;

• непродуманого вирубування виноградників (вирубано 60 тис. га);

• закриття виноробних підприємств;

• значних збитків господарств, що становили 900 млн крб;

• зменшення збору винограду на 20%;

• стимулювала розвиток самогоноваріння;

• вела до поширення наркоманії і токсикоманії.

9. Квітень 1986 р. Постанова ЦК КПРС «Про основні напрямки розв’язання житлової проблеми».

Громадянам СРСР було оголошено, що до 2000 р. кожна сім’я матиме окрему квартиру чи будинок. Необхідного економічного обґрунтування ця програма не мала.

10. Травень 1986 р. Постанова ЦК КПРС «Про заходи щодо посилення боротьби з нетрудовими доходами».

11. 1986 р. Прийнято Комплексну програму виробництва товарів народного споживання і сфери послуг на 1986-2000 рр.

Передбачалося забезпечення предметами повсякденного вжитку і послугами всіх жителів країни, ліквідацію дефіцитів і черг. Важливою передумовою цього вважалося успішне виконання Продовольчої програми,прийнятої у травні 1982 р., а в УРСР — у листопаді 1982 р.