Історія України опорні конспекти 11 клас

Здобутки і проблеми розвитку соціальної сфери

1. У другій половині 60-х — першій половині 80-х років зростав життєвий рівень населення.

2. Значно зросла заробітна плата ( в сільському господарстві — у 2,3—2,7 разу, в промисловості — на 30-46%).

3. Зрослі доходи громадян не покривалися достатньою масою товарів народного споживання, що вело до зростання значного товарного дефіциту, а це сприяло випуску продукції низької якості, появі черг, поширенню спекуляції.

4. За період 1970—1984 рр. в Україні зникло майже 2 тис. сіл.

5. Була низька оплата праці інженерно-технічних працівників, відбулося зрівняння її з низькокваліфікованими робітниками, що негативно позначилося на розвитку народного господарства.

6. Низькими залишалися пенсії у зв’язку з інвалідністю та по старості в більшості категорій працівників.

7. Низькими були виплати малозахищеним категоріям громадян: матерям-одиночкам, сім’ям, що втратили годувальника, інвалідам тощо.

8. П’ята частина населення жила за межею бідності, отримуючи дохід менший за прожитковий мінімум.

9. У глибокому занепаді опинилася соціальна сфера села. Важка ненормована праця, відсутність відповідних побутових і культурних умов поглиблювали соціальну проблему на селі.

10.Соціально-побутові й культурні умови селян, як і раніше, значно відставали від міських. Залишалися невирішеними питання про соціальний розвиток села, його газифікацію, теплофікацію, водопостачання, медичне обслуговування й торговельне обслужування.

11.Соціальна сфера фінансування продовжувала діяти за залишковим принципом.

12.Намагаючись покрити дефіцит товарів широкого вжитку, зерна та інших продуктів харчування, радянське керівництво вдавалося до широких закупівель за кордоном, на що витрачали «нафтодолари» від продажу за кордон нафти, газу та іншої сировини.

13.Дефіцит бюджету намагалися покрити підвищенням цін на горілчані вироби.

14.Гострою залишалася житлова проблема, хоча в республіці будувалося багато. Якість будівельних робіт була неприпустимо низькою.

Після отримання квартири її одразу потрібно було ремонтувати.

15.У складному стані залишалося комунальне господарство. 60 міст і 500 селищ міського типу не мали каналізації.

16.У республіці високою залишалася смертність, низькою була народжуваність, що призвело до зниження темпів природного приросту населення.

17.Був дефіцит продовольчих товарів.

18.Зберігалося й поглиблювалося відставання від країн Заходу у рівні споживання на душу населення. За цими показниками СРСР посідав 77-ме місце у світі.