Історія України опорні конспекти 11 клас

СОЦІАЛЬНА ТА НАЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ

Зміни в соціальній структурі населення

1. У 1989 р. проведено перепис населення.

Населення республіки за 30 років від попереднього перепису (1959 р.) збільшилося на 9,6 млн осіб і становило 51,7 млн.

Україна перебувала на шостому місці в Європі за чисельністю населення після Росії, Німеччини, Італії, Великої Британії та Франції.

2. Щорічно зменшувався приріст населення. Це відбувалося внаслідок зниження народжуваності й зростання смертності населення. На погіршення демографічної ситуації впливала економічна незабезпеченість людей.

3. Значно зростала чисельність мешканців міст.

У 1964 р. міське населення у кількісному відношенні перевищило сільське, а на середину 80-х років воно становило 2/3 населення республіки.

4. На початку 80-х років робітники становили половину зайнятої в народному господарстві робочої сили, а в середині 80-х років їх частка підвищилася до 60%.

5. У 1979 р. вперше за період української історії смертність сільських жителів перевищила народжуваність.

Цей процес зафіксовано в сільській місцевості на Чернігівщині, Сумщині, потім на Полтавщині, Вінниччині, а починаючи з 1990-х років — по всій Україні.

6. Посилилася тенденція до старіння населення.

7. Значних масштабів набула міграція, особливо з сіл у міста.