Історія України опорні конспекти 11 клас

Реформи в промисловості

1. Взято курс на інтенсифікацію промислового виробництва.

2. Основним критерієм господарської діяльності підприємств передбачалося зробити не валові показники, як було раніше, а обсяг реалізації.

3. Встановлювали економічно обґрунтовані ціни.

4. Вводили ринкові економічні регулятори. Зроблено переоцінювання діяльності підприємств із планових показників на рентабельність, госпрозрахунок і прибуток.

5. Розширювалася господарська самостійність підприємств.

6. Підприємства одержали право витрачати на власні потреби до 40% прибутку.

7. На підприємствах запроваджували принцип матеріального заохочення.

8. Під час оцінювання роботи підприємств брали показники не валового випуску продукції, а її реалізацію й одержання прибутку.

Госпрозрахунок — метод господарювання підприємств в умовах

соціалістичної економіки, який поєднував централізоване керівництво

з певною господарською самостійністю підприємств.

Рентабельний — який виправдовує затрати, дає прибутки;

прибутковий, доцільний.

Прибуток — дохід, одержаний від будь-якої діяльності.

Реалізація — продаж.