Історія України опорні конспекти 11 клас

Реформи в управлінні

Вересень 1965 р. Пленум ЦК КПРС. Прийнято постанову «Про поліпшення управління промисловістю, вдосконалення планування та посилення економічного стимулювання промислового виробництва».

1. Прийнято рішення про ліквідацію раднаргоспів і відновлення галузевої форми управління.

2. Обмежено права республік та їхніх територіальних органів.

3. Відновлено союзні та союзно-республіканські міністерства.

Створено 22 союзно-республіканських та 7 республіканських міністерств:

автомобільного транспорту і шосейних доріг,

будівництва,

комунального господарства,

місцевої промисловості,

освіти,

охорони громадського порядку,

соціального забезпечення.

4. Створено 9 нових загальносоюзних і 11 союзно-республіканських міністерств.

5. Здійснювалося вдосконалення планування. Передбачалося підвищення наукового рівня планування економіки.