Історія України опорні конспекти 11 клас

Програму економічних реформ розробив голова радянського уряду Олексій Косигін і спробував реалізувати їх у 1965-1967 рр.

Реформи у сільському господарстві

Березень 1965 р. Пленум ЦК КПРС. Обговорив питання «Про невідкладні заходи подальшого розвитку сільського господарства СРСР» і схвалив низку заходів.

1. Запроваджувалася вільна заготівля сільськогосподарської продукції за сталими цінами.

2. Змінено практику планування (план заготівлі сільськогосподарської продукції встановлювали не на рік, а на тривалу перспективу).

3. Скасовувалася практика щорічних змін у заготівельних цінах залежно від урожайності.

4. Підвищено основні закупівельні ціни з урахуванням кліматичних умов та умов виробництва в окремих районах.

5. За здавання колгоспниками понадпланової продукції встановлювали 50% надбавки основної закупівельної ціни.

6. Взято курс на інтенсифікацію сільського господарства.

7. У сільське господарство спрямовували значні капіталовкладення.

8. Передбачалися заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази сільського господарства, що мали сприяти ліквідації відставання аграрного виробництва, створення в країні достатку продовольства і сировини для промисловості.