Історія України опорні конспекти 11 клас

Конституція УРСР 1978 р.

(прийнято 20 квітня 1978 р., розроблено на основі Конституції СРСР від 7 жовтня 1977 р.)

1. Україна визнавалася суверенною державою, яка мала право зовнішніх зносин та виходу з СРСР, що свідчило про декларативний характер цієї норми, бо не було підкріплено жодними правовими нормами.

2. Тих, хто наважувався відкрито говорити про право виходу з СРСР, жорстоко переслідували.

3. УРСР мала право здійснювати керівництво економікою, розробляти і затверджувати плани соціально-економічного розвитку, керувати галузями народного господарства республіканського підпорядкування, житловим і комунальним господарством, освітою, культурою, наукою, медициною, забезпечувати охорону громадського порядку, прав і свобод громадян.

4. Вказувалося, що в СРСР побудовано розвинене соціалістичне суспільство, в якому створено могутні продуктивні сили, й неухильно підвищується добробут і культура народу.

Основні складники розвиненого соціалізму — «загальнонародна держава» і «нова історична спільнота — радянський народ».

5. Керівною і спрямовувальною силою радянського суспільства, ядром його політичної системи визнавалася КПРС (6-та стаття).

6. Наголошувалося, що економіка УРСР є складовою частиною єдиного народногосподарського комплексу СРСР.

7. У Конституції декларувалися свобода слова, друку, віросповідування, мітингів, демонстрацій, створення громадських організацій, недоторканність особи, але вони залишалися на папері, бо реальних прав і свобод в СРСР не існувало.

Висновки

1. Конституція 1978 р. закріплювала підлегле становище УРСР.

2. Нова Конституція мала декларативний характер, її зміст розходився з реальним життям.

3. Україна не мала таких важливих атрибутів суверенності, як власне законодавство, власні збройні сили тощо.

4. Чимало її статей мало декларативний характер, вони ніколи не втілювалися в життя.

5. Декларувалися демократичні гасла, але фактично здійснювалася антигуманна політика.

6. Життя засвідчувало бездієвість багатьох статей:

• конституція проголошувала право на житло, а реально його не вистачало;

• пропагувалося право на безплатну освіту, хоча не гарантувалася її якість;

• вказувалося на безплатну медицину, а насправді був кризовий стан самої охорони здоров’я, особливо на селі;

• конституційне право на свободу слова не здійснювалося, на практиці існувала жорстока державна цензура;

• конституція надавала право об’єднуватися у громадські організації, а фактично заборонялися будь-які об’єднання та організації, які протистояли поглядам комуністичної партії.