Історія України опорні конспекти 10 клас

Розвиток освіти і науки

Культурні здобутки українських урядів в освітній політиці

1917-1921 pp. Позитивні зрушення в системі освіти.

Центральна Рада:

• взяла курс на відродження національної школи;

• створено Міністерство освіти, а його керівником став В. Прокопович;

• освітня політика здійснювалася в напрямку її демократизації;

• проголосила про створення єдиної обов’язкової безоплатної, загальноосвітньої, світської демократичної школи; :

• всього у 1917 р. в Україні було відкрито 39 українських гімназій;

• активним провідником здійснення освітньої політики стала професійна організація вчителів - Всеукраїнська вчительська спілка, яка організовувала мережу курсів з перепідготовки вчителів для роботи в нових умовах;

• Всеукраїнська вчительська спілка започаткувала розробку українських словників з різних галузей знань;

• діяли культурно-освітні організації «Просвіти», які створювали бібліотеки, різноманітні гуртки і курси, видавали українські книги та журнали;

• велика увага приділялася виданню українських підручників. Лише Товариство шкільної освіти у Києві на початку 1918 р. видало 2 млн примірників навчальних видань;

• позашкільна освіта організовувалася місцевими «Просвітами», кооперативами, селянською та вчительською спілками;

• при багатьох школах створювалися українські дитячі народні садки;

• у вищих навчальних закладах викладання велося українською і російською мовами.

За гетьмана П. Скоропадського:

• змінилася освітня політика в напрямку жорсткої централізації;

• скасовувалися відділи освіти національних меншин та ради освіти;

• учителів призначали не місцеві органи, як було раніше, а Міністерство освіти;

• проте велася політика на розбудову української школи;

• за кошти держави відкривалися нові навчальні заклади;

• заохочувалася приватна ініціатива у заснуванні українських гімназій та інших середніх шкіл;.

• відкрито близько 150 нових шкіл;

• у середніх навчальних закладах, що залишалися російськомовними, вводилися українознавчі предмети: українська мова, історія та географія України, історія української літератури;

• відкрито цілу низку вищих навчальних закладів:

— 6 жовтня 1918 р. — 1 -й державний український університет у Києві;

— 22 жовтня 1918 р. — 2-й державний український університет у Кам’янці-Подільському;

— у Полтаві засновано історико-філологічний факультет майбутнього українського університету.

За умов Директорії:

• процес централізації освіти, запроваджений за Гетьманату, знову змінився на децентралізацію. Управління освітянськими справами передавалося місцевим органам;

• ще інтенсивніше проводилася українізація школи;

• у зв’язку зі швидким перебігом політичних подій закріпити результати українізації шкіл не вдалося;

• у січні 1919 р. прийнято Закон про державну українську мову в УНР.

Висновок

Політика різних українських урядів сприяла розбудові освітнього процесу, але кожен із них намагався здійснювати свої ідеологічні принципи й підпорядковувати його власним інтересам.