Історія України опорні конспекти 10 клас

Культурно-освітня діяльність громадських організацій

1. Відразу після Лютневої революції 1917 р. набували повсюдного поширення національні, культурно-освітні організації — «Просвіти», які створювали бібліотеки, різноманітні гуртки, хорові колективи, драматичні гуртки, лекторії, видавали українські книги та журнали і розповсюджували їх. Восени 1917 р. в Україні діяло 952 відділення «Просвіти», у червні 1921 р. — 4227.

Більшовики прагнули взяти «Просвіти» під свій контроль, але не спромоглися.

У 1921 р. «Просвіти» було ліквідовано більшовицьким режимом:

2. До кінця 1920 р. в Україні діяло близько 15 тис. культурно-освітніх установ різного типу. Серед них:

1300 клубів,

5 тис. хат-читалень,

близько 4 тис. «Просвіт».

3. Більшовики створювали різноманітні засоби політичної агітації — агітпоїзди, агітмайданчики, колективи яких організовували лекції, концерти, мітинги, друкували та розповсюджували брошури, листівки, газети, політичні плакати.

Подвижництво творців та діячів культури, їх внесок у вітчизняну і світову культуру

1. За умов матеріальної скрути в період діяльності Центральної Ради громадськість почала перебирати на себе справу утримання шкіл.

2. Восени 1917 р. коштами населення було відкрито 53 середні школи з українською мовою навчання, зокрема й три українські гімназії в Києві.

3. Велику роль відігравали творці та діячі культури, які зробили значний внесок у вітчизняну і світову культуру.

4. Практикувалася державна підтримка митців та вчених, що сприяло розвиткові культури.