Історія України опорні конспекти 10 клас

Українські політичні партії в 1918—1920  pp.

1. Комуністична партія більшовиків України (КП(б)У, створена у 1918р.

Діяла як складова частина РКП (б). Першим секретарем ЦК КП(б)У став Г. П’ятаков.

Спочатку населення підтримувало КП (б)У, бо їх приваблювали більшовицькі гасла: «Фабрики — робітникам», «Земля — селянам», «Мир — народам» тощо.

2. В Україні діяли легальні партії, які мали розходження з лінією РКП (б):

• Українська комуністична партія боротьбистів — УКЛ (б). Утворилася внаслідок розколу УПСР, ліва частина якої виокремилась у партію УПСР - боротьбистів (за назвою центрального органу — газети «Боротьба»).

Лідери: В. Блакитний, Г. Гринько, О, Любченко, О. Шумський.

Виступали за радянську владу в Україні, зближалися з КП (б) У. Але з більшовиками були розбіжності з питання національного самовизначення України. Боротьбисти домагалися утворення незалежної від Росії радянської України, яка перебувала б з РСФРР у дружніх стосунках. У 1920 р. лід тиском РКП (б) УКП (б) розпустила свої політичні організації та ввійшла до складу КП (б) У.

• Українська комуністична партія (УКП), утворилася у 1920 р. на базі лівого крила Української соціал-демократичної партії.

Ця партія не стала масовою. РКП(б) дозволила легальне існування УКП, враховуючи її малочисельність та незначний вплив на політичне життя. Згодом її було змушено самоліквідуватися, а членів увійти до складу КП(б)У.

• Група «демократичного централізму» в РКП(б (децистів), на чолі якої стояв Т. Сапронов, виступала проти воєнних методів керівництва господарським життям і самою партією. У 1920 р. було відкликано з України всіх лідерів децистів, а в Україну приїхало близько 900 відповідальних партійних працівників з Росії, які почали перереєстрацію республіканської партійної організації. Керувало чисткою тимчасове бюро ЦК КП(б)У на чолі з С. Косіором.

ЦК КП(б)У було розпущено і призначено перереєстрацію членів компартії України, після чого її склад зменшився на третину. Так КП(б)У позбавилася «неслухняних» членів партії.

Висновки

1. Політика радянського уряду в Україні спрямована на утвердження більшовицького режиму.

2. Економічною політикою більшовиків був «воєнний комунізм», що призвів до розриву економічних зв’язків між містом і селом, посилення централізму, втрати приватної ініціативи, до занепаду господарської діяльності в Україні та соціальної напруги.

3. Майже вся Україна була охоплена антибільшовицьким повстанським рухом, найбільшу активність серед якого виявляло селянство.

4. Усі небільшовицькі комуністичні партії України повірили обіцянкам більшовицьких лідерів і були змушені саморозпуститися. Форсовано формувалася однопартійна система.