Історія України опорні конспекти 10 клас

Формальне визнання радянською Росією незалежності УСРР

Перша половина 1919 р. Більшовики розгорнули активний рух за об’єднання радянських республік для збереження влади за умов громадянської війни.

26 січня 1919 р. Раднарком Росії оголосив об’єднання УСРР з РСФРР на засадах соціалістичної федерації. На Україну було поширено дію російських декретів.

1 червня 1919 р. утворився військово-політичний союз радянських республік. Республіки об’єднували: збройні сили, промисловий потенціал, фінанси, транспорт, трудові ресурси.

Фактично всі владні повноваження зосереджувалися у Москві.

Республіки мали тільки формальну незалежність.

29 листопада 1919 р. В резолюції ЦК РКП (б) зазначалося, що Російська Комуністична партія стоїть на позиції визнання самостійності УСРР.

Фактично все робилося, щоб Україна не мала дійсної незалежності.

УСРР разом з іншими радянськими республіками утворювали єдиний простір, жорстко контрольований Москвою.

28 грудня 1920 р. Між РСФРР і УСРР був укладено договір про військовий та господарський союз.