Історія України опорні конспекти 10 клас

Утворення монополістичних об’єднань

Монополії — великі об’єднання банкірів, промисловців, торговців, які виникають за умов посилення конкурентної боротьби для концентрації капіталів, щоб узгоджувати дії підприємців із виробництва і збуту товарів для одержання максимальних прибутків.

Форми таких об’єднань Картелі — підприємці, які виробляють однорідну продукцію, укладають угоду про розміри виробництва, поділ ринків збуту своїх товарів, рівень цін на товари тощо, зберігаючи при цьому свою виробничу і комерційну самостійність. Синдикати — об’єднання підприємців у сфері збуту своїх товарів; вони втрачають комерційну самостійність за збереження виробничої та юридичної самостійності підприємств, що належать до нього.

Трести — одна із форм монополій, за яких відбувається повне злиття окремих підприємств однієї галузі, як у сфері виробництва, так і в сфері збуту своїх товарів.

Корпорації — підприємства (промислові, торговельні), капітал яких утворюється за пайової участі підприємців.

Монополізація промисловості України — закономірний результат ринкової конкуренції, яка вела до розорення дрібних і середніх підприємств.

У складі Російської імперії

1. Відбувалася концентрація промислового виробництва.

На початку XX ст. Україна за рівнем концентрації промислового виробництва в основних галузях не лише домінувала в Російській імперії, а й посідала одне з перших місць у світі. Приклади концентрації виробництва:

п’ять найбільших південних металургійних заводів (Юзівський, Дніпровський, Олександрійський, Петровський, Донецько-Юр’євський) виробляли майже 25% загальноросійського чавуну;

• на великих підприємствах в Україні працювало понад 44% усіх робітників, тоді як у США лише 33%.

2. Концентрація виробництва привела до утворення монополій. Саме на території України виникли перші в Російській імперії монополістичні об’єднання. Ще 1887 р. було утворено найбільший у харчовій промисловості синдикат цукрозаводчиків, який об’єднував 171 завод із 219 діючих і понад 90% усього виробництва цукру. На початку ХХст. перші монополії виникли у металургійній, кам’яновугільній, залізорудній промисловості.

3. Першими монополіями в Україні були:

• «Продвагон» (1901 р.) (організований для залізничних перевезень);

• «Продамет» ( 1902 р.) (зосередив у своїх руках дві третини виробництва чавуну та сталі у Південній Україні);

• «Трубопродаж» (1902 p.),

• «Цвях» (1903 p.),

• «Продвугілля» (1904 р.) (входило 18 окремих акціонерних товариств; контролювали 60% видобутку кам’яного вугілля у Донецькому басейні).

4. Розширювалася мережа банків.

5. Відбувався нерівномірний промисловий розвиток окремих регіонів України.

• Південь України швидко розвивався як промисловий регіон.

• Південно-західний регіон орієнтувався на сільське господарство.

• На Лівобережжі зберігалися залишки кріпацтва і воно відставало від інших регіонів.

6. Відбувалася спеціалізація промислових районів:

• Донбас став центром вугільної промисловості;

• Нікольський басейн — марганцевої;

• Кривий Ріг — залізорудної;

• Правобережжя, Лівобережжя — цукрової.

У складі Австро-Угорської імперії

1. Відбувався процес концентрації виробництва.

Зросла кількість великих підприємств за рахунок розорення і поглинання ними дрібних, а тому кількість підприємств зменшилася вдвічі.

2. Інтенсивно розвивалися ринкові відносини.

3. Тривав процес виникнення великих монополістичних об’єднань (особливо акціонерних товариств).

4. У 1903 р. в Галичині налічувалося 24 акціонерних об’єднання, 1912 р. їх було вже 30.