Історія України опорні конспекти 10 клас

Боротьба більшовиків із УЦР

(Перша радянсько-українська війна)

Передумови війни Радянської Росії проти УНР

• Невдоволення керівництва Радянської Росії самостійною політикою Української Центральної Ради, прагненням її до створення власної державності.

• Дії Центральної Ради щодо рішучої відсічі спробам встановлення більшовицької влади в Україні.

• Несприйняття Маніфесту до українського народу з ультимативними вимогами до Української ради, підписаного В. І. Леніним і Л. Троїцьким, членами Центральної Ради та Генерального секретаріату.

• Проголошення з’їздом Рад у Харкові встановлення радянської влади в Україні, створення радянського уряду в Україні — Народного секретаріату.

• Звернення Народного секретаріату до Раднаркому Росії з проханням про військову допомогу, що послужило приводом для захоплення українських територій.

• Розкол українського суспільства внаслідок існування на території України двох українських держав із власними законодавчими і виконавчими органами.

1. 5 грудня 1.917 р. Раднарком Росії ухвалив «вважати Центральну Раду у стані війни з нами».

2. Для керівництва воєнними діями створено комісію у складі В. Ульянова (Леніна), Й. Сталіна, Л. Троцького.

3. Командувачем військ Раднаркому у війні з УНР затверджено наркома військових справ Росії В. Антонова - Овсієнка.

4. У Гомелі, Брянську, Бєлгороді для стрімкого наступу на Україну з півночі готувалися загони солдатів, моряків, червоногвардійців.

5. 8 (21) грудня 1917 р. Озброєні артилерією та підтримані бронепоїздами радянські війська раптовим ударом із Бєлгорода захопили Харків.

6. Харків було перетворено на головний радянський центр в Україні.

7. У Харкові створено штаб із боротьби проти контрреволюції на півдні, начальником якого призначено підполковника М. Муравйова.

8.12 грудня 1917 р. До Харкова з Росії прибув загін червоногвардійців кількістю 12 тис. осіб. Тут розпочалося формування штабу радянських військ Південного фронту на чолі з В. Антоновим-Овсієнком.

9. Наступ на Україну розгорнули три армії радянських військ під командуванням М. Муравйова (лівого есера), Р. Березі- на (більшовика), І. Кудинського (есера-максималіста).

10. Більшовики захопили Катеринослав, Одесу, Миколаїв, Херсон, Маріуполь, майже всю Лівобережну Україну.

Центральна Рада вжила таких заходів:

• 15 грудня 1917 р. Генеральний секретаріат створив для організації відсічі Особливий комітет з оборони України (Є. Порш, С. Петлюра, В. Єшенко).

• 18 грудня 1917 р. Полковника Ю. Капкана призначено командувачем усього українського війська.

• 26 грудня 1917 р. Прийнято постанову про створення на засадах добровільності та оплати армії УНР

Ці заходи не дали бажаних результатів.

4 січня 1918 р. Розпочався загальний наступ більшовицьких військ на Київ під командуванням колишнього полковника царської армії М. Муравйова.

Сили сторін, що діяли в Україні

Більшовики. Діяли регулярні військові частини (60 тис. матросів і червоногвардійців) під командуванням В. Антонова-Овсієнка. Вони зосередилися на головних стратегічних напрямках, основним серед яких був київський. Більшовики діяли швидко і рішуче.

Центральна Рада. Український гайдамацький кіш Слобідської України (15 тис. вояків), яким командував С. Петлюра. Галицько-буковинський курінь Січових стрільців під командуванням Євгена Коновальця.

Підрозділи генералів Удовиченка, Сільського, Ковенка та ін.

Збройні формування Центральної Ради були розпорошені по всій Україні.