Історія України опорні конспекти 10 клас

Тема 1. Україна на початку XX ст.

Україна у складі Австро-Укорщини

Місце української економіки в господарському житті двох імперій

У складі Російської імперії

На початку XX ст. майже 21% усієї промислової продукції Російської імперії вироблялося в Україні. Заводи Бродського, Терещенка, Харитоненка, Ярошинського та Бобринського виробляли близько 60% цукру-рафінаду Російській імперії.

В Україні у 1913 р. вироблялося:

69% загальноросійської продукції чавуну,

57% — сталі,

58% — прокату,

20,2% усієї продукції машинобудування та металообробної промисловості Росії.

На Україну припадало 70% усього видобутку сировини імперії та всього 15% її потужностей у виробництві готових товарів.

Особливості економічного розвитку України

1. Темпи розвитку деяких галузей (гірничої, металургійної, кам’яновугільної, цукрової) були вищими, ніж у центрі.

2. 3а рівнем концентрації промислового виробництва в основних галузях Україна була лідером у Російській імперії і посіла одне з перших, місць у світі. Найвища концентрація промислового виробництва зосереджувалася у великих промислових центрах Східної України та містах Півдня — Катеринославі, Одесі й інших.

На великих підприємствах (понад 500 осіб) в Україні працювало більше ніж 44% усіх робітників.

3. В Україні існувала нерівномірність економічного розвитку окремих регіонів (найвищим був розвиток Півдня України, значно відставало Правобережжя).

4. Розвиток економіки та культури стримувався політичним, соціально-економічним та національним гнобленням.

5.Україна не була окремим, самостійним економічним регіоном, а входила до складу загальноімперської економіки. Концентрація виробництва — зосередження виробництва на великих підприємствах.

Спільні риси економічного розвитку

• Широке проникнення іноземного капіталу.

• Висока концентрація виробництва.

• Утворення монополій.

• Спеціалізація районів.

• Боротьба двох тенденцій у сільському господарстві: американського (фермерського) і прусського (буржуазно- поміщицького) шляхів розвитку.

На західноукраїнських землях

У промисловості переважали дрібні підприємства.

У 1902 р. 94% промислових підприємств Галичини налічували до 5 робітників, тут діяло лише 5,5% двигунів, що функціонували в імперії.

Із західноукраїнських земель вивозили сировину до метрополії на переробку. Сировина становила 90% всього експорту із західноукраїнських земель в інші країни. Найрозвиненішими галузями промисловості були: нафтова (давала 5% світового видобутку нафти), деревообробна, горілчана, видобуток солі, гірського воску.

Залишалося поміщицьке землеволодіння. Понад 40% орних земель належало. 2400 землевласникам. Існувало малоземелля і безземелля, що спричинило велику еміграцію населення за океан.