Історія України опорні конспекти 10 клас

З’їзд народів Росії

(скликаний у Києві 8—15 (21—28) вересня 1917 р.)

Брали участь литовці, естонці, молдавани, білоруси, грузини, євреї, буряти, донські козаки.

Роботою з’їзду керував М. Грушевський. Центральна Рада взяла на себе ініціативу стати координаційним центром для народів, які прагнули до автономії та федеративної перебудови Росії.

1. Ішлося про шляхи перетворення Російської централізованої держави на федеративний союз демократичних республік.

2. Прийнято рішення про те, що скликання Всеросійських установчих зборів не повинно перешкоджати скликанню крайових Установчих зборів.

3. Було утворено громадську організацію — Раду народів із центром у Києві. До неї мали входити по 4 представники кожної національності незалежно від їх чисельності. Головою Ради обрано М. Грушевського.

Значення

• З’їзд фактично підтримав Перший універсал Центральної Ради, в якому проголошувалося право українського народу на скликання Українських установчих зборів.

• Центральна Рада намагалася сприяти національно-визвольному рухові інших народів, не обмежуючись лише вирішенням власне українських питань.